ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN AFACERI (ADA) a organizat marti, 22 ianuarie 2013, ora 10.00 in aula Bibliotecii Academiei Romane din Bucuresti, Calea Victoriei nr.125 conferinţa nationala de incheiere a proiectului „Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din Romania!” (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Implementat, pe o perioada de 36 de luni in regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est, de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) în colaborare cu 9 parteneri naţionali şi transnaţionali: A.N.T.R.E.C. România şi structurile sale regionale A.N.T.R.E.C. Mehedinţi şi A.N.T.R.E.C. Tulcea, SC Formare Managerială în Turism (FMT) SRL, SC Cardinal Jobs SRL, SC Euro Link-Consultants SRL, SC RGIC Consultanţă SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE) din Grecia proiectul a atins tintele propuse contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a turismului rural românesc. 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole cerute pe piaţa muncii. 

Managerul de Proiect, Dna. Otilia Manta, Presedinte Administrator Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) declara: "Putem afirma că am reuşit, împreună cu partenerii noştri, să respectăm graficul de implementare şi să atingem toţi indicatorii fără impedimente majore. Astfel, în cadrul proiectului s-au desfăşurat sesiuni de formare profesională pentru patru meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune, ospătar, bucătar şi cameristă) de care au beneficiat 540 cursanţi, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 persoane: 370 manageri şi angajaţi ai pensiunilor rurale şi 170 şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. 

Pe lângă programul de formare profesională, alte obiective importante ale proiectului au inclus: dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane angrenate în turismul rural; realizarea unui studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect; realizarea unei baze de date cu unităţi turistice din zonele rurale; realizarea unui ghid de bune practici în domeniul turismului rural; oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri în domenuul turismului rural ş.a. 

Cele peste 150 de parteneriate încheiate în toate cele trei regiuni vizate de proiect, precum şi în Grecia, cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc., reprezintă tot atâtea motive de satisfacţie pentru întreaga echipă a proiectului, activităţile de formare profesională şi parteneriatele fiind dealtfel şi activităţile care au condus la atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

Vreau să mulţumesc partenerilor noştri din proiect, experţilor, cursanţilor, lectorilor, tuturor celor care au contribuit la implementarea cu succes a proiectului. Ştim că efortul depus a fost mare, dar şi rezultatele sunt pe măsură, astfel încât am convingerea că putem spune, fără să greşim, că şi noi am contribuit la dezvoltarea turismului rural din România prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane din acest domeniu."