Joi, 29 noiembrie 2012, la Pensiunea Danubia din Eşelniţa, judeţul Mededinţi, a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de ANTREC Mehedinţi (sub coordonarea Dnei.Mariana Molnar, Preşedinte Antrec Mehedinţi, Expert Coordonator Regional), în calitate de partener, şi Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

La eveniment au participat parteneri implicaţi în proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale, patroni de pensiuni şi cursanţi participanţi la cursurile derulate în cadrul proiectului în regiunea Sud Vest. În cadrul workshop-ului a fost subliniat rolul parteneriatelor locale şi regionale, punându-se accent pe beneficiile acestui tip de colaborare şi contribuţia acestora la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Prezentările au fost urmate de discuţii la care au participat viceprimari ai unor localităţi din zonă, proprietari şi administratori de pensiuni, reprezentanţi ai Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier, ai Asociaţiei Cazanele Dunării etc. 

 În cadrul evenimentului a fost subliniat rolul parteneriatelor locale şi regionale, punându-se accent pe beneficiile acestui tip de colaborare şi contribuţia acestora la îndeplinirea unora din obiectivele proiectului (dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural), precum şi rolul lor în perioada postimplementare când, prin aceste parteneriate, se asigură continuitatea rezultatelor obţinute în perioada de implementare şi implicit sustenabilitatea proiectului. 

Referindu-se la rolul şi importanţa parteneriatelor, doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat: "Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri sunt factori cheie în succesul unui proiect de amploare, cum este acesta". 

Proiectul, care se va finaliza în ianuarie 2013, urmăreşte realizarea cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest. Cursanţii, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 de persoane, sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare sunt organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. În Mehedinţi s-au încheiat toate cursurile de perfecţionare, precum şi cursurile de calificare pentru meseria cameristă, urmând ca în ianuarie să se încheiere restul cursurilor de calificare.