Marţi, 27 noiembrie 2012, la Hotel Ibis Nord din Bucureşti a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în calitate de beneficiar, şi de ANTREC România, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În cadrul workshop-ului a fost subliniat rolul parteneriatelor locale şi regionale, punându-se accent pe beneficiile acestui tip de colaborare şi contribuţia acestora la îndeplinirea obiectivelor proiectului. La eveniment au participat parteneri implicaţi în proiect, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, operatori de turism şi reprezentanţi ai mediului universitar. 

 Prezentările susţinute de experţi implicaţi în proiect (dr. Maria Stoian - ANTREC România, dr. Ştefan Mantea - RGIC Consultanţă, Bogdan Guţă - Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri, Magda Petre - Cardinal Jobs, Cristina Vicol – Euro Link Consultants) au fost urmate de discuţii în care au fost expuse beneficiile educaţiei, calificării profesionale, pentru creşterea calităţii serviciilor în turismul rural, beneficiile parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea rurală durabilă, rolul asocierii, al organizaţiilor profesionale în acest domeniu şi, nu în ultimul rând, problemele cu care se confruntă operatorii de turism în zonele rurale şi posibile soluţii pentru acestea. 

Parteneriatele contribuie la dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, precum şi la asigurarea continuităţii rezultatelor obţinute în perioada de implementare. De asemenea, a fost subliniat rolul important pe care parteneriatele încheiate în cadrul proiectului îl au pentru dezvoltarea turismului rural din regiunile vizate de proiect. 

 Proiectul, care se va finaliza în ianuarie 2013, urmăreşte realizarea cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest. Cursanţii, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 de persoane, sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare sunt organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar.