Vineri, 23 noiembrie 2012, la Pensiunea Miruna din Periprava, judeţul Tulcea, a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

La eveniment au participat parteneri implicaţi în proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale, patroni de pensiuni si cursanti participanti la cursurile derulate in cadrul proiectului in regiunea Sud Est. În cadrul workshop-ului a fost subliniat rolul parteneriatelor locale şi regionale, punându-se accent pe beneficiile acestui tip de colaborare şi contribuţia acestora la îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

 Parteneriatele contribuie la dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, precum şi la asigurarea continuităţii rezultatelor obţinute în perioada de implementare. De asemenea, a fost subliniat rolul important pe care parteneriatele încheiate în cadrul proiectului îl au pentru dezvoltarea Deltei Dunării, această zonă-cheie în strategia de dezvoltare a turismului naţional. 

Proiectul, care se va finaliza la începutul lui 2013, urmăreşte realizarea cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest. Cursanţii, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 de persoane, sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare sunt organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. În Tulcea s-au încheiat toate cursurile de perfecţionare, precum şi cursurile de calificare pentru meseria cameristă, urmând ca în ianuarie să se încheiere restul cursurilor de calificare. 

 Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat importanţa parteneriatelor pentru reuşita proiectului, prin calitatea şi amploarea lor la nivel local şi regional: "Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri sunt factori cheie în succesul unui proiect de amploare, cum este al nostru. Astfel, parteneriatele încheiate cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale sau culturale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural sunt relevante atât prin numărul lor, cât şi, mai ales, prin calitatea partenerilor.”