Cursul de calificare profesională în meseria de cameristă din judeţul Tulcea s-a finalizat cu examenul de absolvire care a avut loc vineri, 23 noiembrie 2012, la pensiunea Miruna din localitatea Periprava. Cursul face parte dintr-un amplu program de formare profesională derulat în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620) 

Cursul s-a desfăşurat în perioada 17 septembrie - 16 noiembrie 2012 şi a însumant 360 de ore: 120 de ore de pregătire teoretică şi 240 de ore de instruire practică în cadrul mai multor pensiuni turistice din Periprava. Curricula a inclus teme precum: tehnologia meseriei, organizarea locului de muncă şi planificarea activităţii, igiena şi securitatea muncii, comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă etc. 

Toate cele 18 persoane înscrise la curs au promovat examenul, care a constat într-un test-grilă de specialitate şi o probă practică. 

Proiectul „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620) este implementat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) - în calitate de beneficiar - în regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În total, în cadrul proiectului vor fi calificate 170 de persoane: 35 în meseria de administrator pensiune turistică rurală, 35 în meseria de bucătar, 47 în meseria de ospătar şi 53 în meseria de cameristă, din regiunile menţionate. Cursurile de calificare se desfăşoară în parteneriat cu SC RGIC Consultanţă SRL, în calitate de formator. 

 Obiectivul principal al proiectului este creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

În cadrul proiectului, au fost prevăzute două categorii de cursuri: cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural – activitate care s-a încheiat în ianuarie 2012 şi de care au beneficiat 370 de persoane - şi cursuri de calificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în meseriile de administrator pensiune turistică, camerista, ospătar şi bucătar, care se vor finalize în ianuarie 2013.