O nouă etapă importantă în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620) este în plină desfăşurare: cursurile de calificare profesională în meseriile de administrator pensiune turistică, ospătar, bucătar şi cameristă. 

Cursurile de calificare reprezintă, alături de cursurile de perfecţionare în aceleaşi meserii, una din activităţile principale ale proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), implementat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) - în calitate de beneficiar - în regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În total, în cadrul proiectului vor fi calificate 170 de persoane: 35 în meseria de administrator pensiune turistică rurală, 35 în meseria de bucătar, 47 în meseria de ospătar şi 53 în meseria de cameristă, din regiunile menţionate. 

Cursurile de calificare se desfăşoară în parteneriat cu SC RGIC Consultanţă SRL, în calitate de formator, şi au loc în localităţile Eşelniţa (jud. Mehedinţi), Periprava (jud. Tulcea) şi Sinaia (jud. Prahova), urmând a se încheia în ianuarie 2013. 

Programa de pregătire pentru meseriile de administrator pensiune turistică, ospătar şi bucătar prevede 720 de ore de teorie şi activităţi practice, în timp ce pentru meseria de cameristă sunt prevăzute 360 de ore de teorie şi practică. 

Curricula include teme precum: tehnologia meseriei, organizarea locului de muncă şi planificarea activităţii, igiena şi securitatea muncii, comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă, iar pentru administratorii de pensiune turistică teme precum marketingul şi publicitatea produselor turistice, comunicarea şi subordonarea personalului sau gestionarea situaţiilor dificile. 

Obiectivul principal al proiectului este creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

În cadrul proiectului, au fost prevăzute două categorii de cursuri: cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural – activitate care s-a încheiat în ianuarie 2012 şi de care au beneficiat 370 de persoane - şi cursuri de calificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în meseriile de administrator pensiune turistică, camerista, ospătar şi bucătar. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat: "Elaborarea acestui amplu program de formare s-a făcut luând în calcul nevoile grupului ţintă vizat, iar reuşita acestuia duce la îndeplinirea obiectivelor mai ample ale proiectului: promovarea serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, informarea, orientarea şi pregătirea pentru piaţa forţei de muncă. Alături trainingurile de perfecţionare – încheiate deja – cursurile de calificare reprezintă calea către un factor uman de calitate, obiectiv atât de necesar agroturismului românesc".