Marţi, 11 septembrie 2012, la Pensiunea Miruna din Periprava, judeţul Tulcea, a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
Proiectul, care se va finaliza la începutul lui 2013, urmăreşte realizarea cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest. Cursanţii, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 de persoane, sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare sunt organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. 

La workshop au participat parteneri implicaţi în proiect, reprezentanţi ai unor autorităţi judeţene, patroni de pensiuni. În cadrul evenimentului a fost subliniat rolul parteneriatelor locale şi regionale, punându-se accent pe beneficiile acestui tip de colaborare şi contribuţia acestora la îndeplinirea unora din obiectivele proiectului (dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural), precum şi rolul lor în perioada postimplementare când, prin aceste parteneriate, se asigură continuitatea rezultatelor obţinute în perioada de implementare. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat importanţa parteneriatelor pentru reuşita proiectului, prin calitatea şi amploarea lor la nivel local şi regional: "Parteneriatele încheiate în regiunea Sud Est cu instituţii şi actori locali, publici şi privaţi, implicaţi în turismul local şi în dezvoltarea resurselor umane sunt extrem de utile în desfăşurarea unui proiect de amploare, cum este acesta. Ele sunt relevante atât prin numărul lor, cât, mai ales, prin calitatea partenerilor. Comunicarea şi colaborarea eficientă între parteneri contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia, pentru că astfel se formează o reţea interreginală de organizaţii care are un rol important la creşterea calităţii competenţelor profesionale la nivel local şi regional”.