Joi, 6 septembrie 2012, la Hotel Avis din Bucureşti a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de ANTREC România – în calitate de partener - şi Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de activităţi derulate în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România", al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. Proiectul, care se va finaliza la începutul lui 2013, urmăreşte realizarea cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest. Cursanţii, selectaţi dintr-un grup ţintă de 1500 de persoane, sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare sunt organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. 

 La workshop au participat partenerii implicaţi în proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai mediului academic din regiunea Sud-Muntenia. În cadrul evenimentului a fost dezbătut rolul parteneriatelor strategice pe care ANTREC România, în calitate de coordonator regional al proiectului, le-a încheiat cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii relevante pentru obiectivele proiectului. Au fost evidenţiate beneficiile acestui tip de parteneriat şi contribuţia acestora la îndeplinirea unui alt obiectiv important al proiectului: dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat cât de importante pentru reuşita proiectului sunt aceste parteneriate, prin calitatea şi amploarea lor la nivel local şi regional: "Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri sunt factori decisivi în succesul unui proiect de amploare, cum este al nostru. Astfel, parteneriatele încheiate de ANTREC România pe toată perioada de implementare a proiectului, cu actori implicaţi direct în activitatea de turism rural, reprezintă un element-cheie pentru continuitatea proiectului, post-implementare”.