SC RGIC Consultanţă SRL, în calitate de beneficiar, anunţă încheierea perioadei de implementare a proiectului strategic "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Bugetul total a fost de 18.129.999,78 lei, din care 15580921.81 lei finanţarea acordată de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului Social European. Proiectul a debutat în septembrie 2009 şi s-a încheiat la 31 august 2012. 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit derularea unui amplu program de formare profesională în domeniul turismului rural, în cinci regiuni ale ţării: Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia, Centru şi Nord-Est. Structura programului a prevăzut cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural şi cursuri de formare şi recalificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. 

Prin aceste cursuri beneficiarilor li s-a oferit posibilitatea de a acumula cunoştinţe practice în meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune turistică, bucătar, ospătar, cameristă). În total 830 de persoane din cele cinci regiuni vizate au beneficiat de astfel de traininguri, din totalul de 2030 de persoane din grupul-ţintă, aparţinând mai multor categorii sociale din mediul rural. 

Pe lângă programul de formare profesională, alte obiective importante ale proiectului au inclus: dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane angrenate în turismul rural; realizarea unui studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect; realizarea unei baze de date cu unităţi turistice din zonele rurale; transmiterea de bune practici din turismul rural elen prin cele 3 study visit desfăşurate în Grecia la care au participat experţi din proiect; realizarea unui ghid de bune practici în domeniul turismului rural; oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri în domeniul turismului rural ş.a. 

Implementarea proiectului a fost realizată de RGIC Consultanţă SRL în colaborare cu 11 parteneri naţionali şi transnaţionali: A.N.T.R.E.C. România şi structurile sale regionale (A.N.T.R.E.C. Bihor, A.N.T.R.E.C. Caraş Severin, A.N.T.R.E.C. Braşov, A.N.T.R.E.C. Neamţ), Asociaţia de Turism Apuseni, SC Formare Managerială în Turism (FMT), Cardinal Jobs, SC Euro Link Consultants SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE). 

Managerul de Proiect, Dna. Otilia Manta, Administrator RGIC Consultanţă, declara: "Putem afirma că am reuşit, împreună cu partenerii noştri, să respectăm graficul de implementare şi să atingem toţi indicatorii fără impedimente majore. Astfel, în cadrul proiectului s-au desfăşurat sesiuni de formare profesională pentru patru meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune, ospătar, bucătar şi cameristă) de care au beneficiat 830 cursanţi, selectaţi dintr-un grup ţintă de 2030 persoane: 610 manageri şi angajaţi ai pensiunilor rurale şi 220 şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. 

Cele peste 200 de parteneriate încheiate în toate cele cinci regiuni vizate de proiect, precum şi în Grecia, cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc., reprezintă tot atâtea motive de satisfacţie pentru întreaga echipă a proiectului, activităţile de formare profesională şi parteneriatele fiind dealtfel şi activităţile care au condus la atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

Vreau să mulţumesc partenerilor noştri din proiect, experţilor, cursanţilor, tuturor celor care au contribuit la implementarea cu succes a proiectului. Ştim că efortul depus a fost mare, dar şi rezultatele sunt pe măsură, astfel încât am convingerea că putem spune, fără să greşim, că şi noi am contribuit la dezvoltarea turismului rural din România prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane din acest domeniu. De asemenea, rezultatele obţinute şi obiectivele atinse în cei trei ani de implementare asigură continuitatea proiectului până la sfârşitul perioadei de monitorizare post-implementare, în 2021"