Obiectivul proiectului Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!, aflat acum în ultima lună de implementare, a fost dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, în regiunile Nord-Est, Centru, Sud Muntenia, Vest şi Nord Vest în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, în activităţi non agricole, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. Proiectul a fost structurat pe 3 componente, ce au cuprins pachete de activităţi specifice:
- componenta 1 – activităţi cu caracter transversal, necesare pregătirii cadrului de implementare a acţiunilor ce privesc lucrul direct cu grupul ţintă;
- componenta 2 – măsuri destinate persoanelor angajate în structuri de primire turistică din mediu rural;
- componenta 3 – măsuri destinate şomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural.

În cadrul componentei 1 au avut loc o serie de activităţi având drept scop efectuarea unor studii şi cercetări în vederea actualizării informaţiilor şi a datelor privind grupul ţintă, evoluţia, potenţialul şi caracteristicile acestuia, corelate cu studii privind tendinţa de dezvoltare a turismului rural, din perspectiva oportunităţilor de ocupare pe termen scurt şi mediu. În acest sens, a fost elaborată Cercetarea studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în zone rurale din regiunile incluse în proiect, inclusiv previziuni privind cereri de forţă de muncă în turism rural. Studiul, realizat de experţii SC Cardinal Jobs, partener în cadrul proiectului cu competenţe în informare, consiliere si mediere a muncii, este un excelent instrument de lucru ce oferă informaţii la zi despre evoluţia pieţei muncii din domeniul turismului rural.
El a fost realizat în două etape: o primă etapă, în anul 2010, la începutul perioadei de implementare a proiectului, urmată de o a doua etapă - în ultimul semestru din anul 3 de implementare - ce aduce o updatare a rezultatelor din prima etapă evidenţiând astfel, prin comparaţie cu datele din 2010, tendinţele de evoluţie a şomajului şi contextul de implementare a proiectului din această perspectivă.

Acest studiu reprezintă, în opinia doamnei Otilia Manta, Manager de Proiect, "o realizare deosebită, extrem de utilă echipei care a lucrat la implementarea proiectului pentru că a oferit o radiografie la zi a situaţiei pieţei muncii în domeniul turismului rural. La fel ca şi Ghidul de bune practici, şi el elaborat în cadrul proiectului, Cercetarea studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în zone rurale din regiunile incluse în proiect, inclusiv previziuni privind cereri de forţă de muncă în turism rural, asigură continuitatea proiectului şi după încheierea perioadei de implementare, fiind două instrumente de lucru utile la care se va putea apela oricand de cei interesaţi de evoluţia resursei umane si a pietei muncii în domeniul turismului rural din România".