La începutul lunii iulie, în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, a avut loc conferinţa naţională de încheiere a proiectului strategic "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Implementat pe o perioadă de 36 de luni de RGIC Consultanţă în colaborare cu 11 parteneri naţionali şi transnaţionali, proiectul şi-a atins obiectivul principal propus, anume desfăşurarea de sesiuni de formare profesională pentru patru profesii din domeniul turismului rural (administrator pensiune, bucătar, cameristă şi ospătar).

Este bine ştiut că POS DRU susţine constituirea de parteneriate regionale şi locale viabile care să vină în sprijinul politicilor regionale de ocupare, de combatere a şomajului şi a excluziunii sociale. Acest aspect l-au vizat şi parteneriatele încheiate în cadrul proiectului "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694) în cele cinci regiuni unde s-a derulat. Au fost semnate astfel peste 200 de acorduri de parteneriat între partenerii din proiect, naţionali şi transnaţionali, şi autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc. O enumerare succintă a câtorva din organizaţiile şi insituţiile cu care au fost încheiate parteneriate este relevantă pentru importanţa arătată acestei activităţi pe parcursul perioadei de implementare: Asociaţia Naţională a Femeilor din Mediul Rural (ANFMR); Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR); Organizaţia Patronală a Turismului Balnear (OPTBR) Bucureşti; Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România; Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş Severin; Consiliul Judetean Braşov; Consiliul Judeţean Neamţ; Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Arad; Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor; Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş; Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Alimentatie si Turism; Facultatea de Știinţe Economice, Universitatea Transilvania, OTEK - Organization of Tourist Education and Training; Satul Nou Sfântul Athanasios; Viile Vangelis Gerovassiliou, fabrica de vinuri şi Muzeul vinului din Epanomi; Agenţia de dezvoltare Pella; American Farm School din Salonic; Asociaţia de femei din satul pitoresc Ano Porroia; Centrul de Informare al regiunii Kerkini, etc

Pentru doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, "un procent important din reuşita proiectului a fost determinat de calitatea şi amploarea parteneriatelor la nivel local şi regional. Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri au fost factori cheie în succesul acestui proiect de amploare. Principalii actori locali şi regionali au contribuit la sustenabilitatea şi continuitatea proiectului pe durata desfăşurării lui, sustenabilitate ce se continua şi după perioada implementării. În acest sens, parteneriatele încheiate in acesti trei ani cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural sunt relevante atât prin numărul lor, cât şi, mai ales, prin calitatea partenerilor.”