În data de 16 iulie 2012 la Hotel Ibis din Bucureşti a avut loc un workshop dedicat absolvenţilor cursului de calificare în meseria de administrator de pensiune turistică, organizat în cadrul proiectului “Resursa umana, investitie valoroasa în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeste în oameni!, implementat de SC RGIC Consultanta SRL, în calitate de beneficiar, şi cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Obiectivul workshop-ului a fost furnizarea de asistenţă pentru iniţierea unei afaceri în turismul rural, inclusiv asistenţă privind modalităţile de accesare şi utilizare a oportunităţilor de finanţare. 
 
La workshop a participat grupa absolvenţilor cursului de administrator de pensiune turistică din judeţul Argeş, alături de reprezentanţi ai partenerilor în proiect: Otilia Manta, manager de proiect, Magda Petre, expert coordonator Cardinal Jobs, Bianca Michi, Director general Euro-Link Consultants, dr. Ştefan Mantea, expert implementare tehnica RGIC Consultanţă şi Eleni Delivoria, expert în cadrul Organizaţiei Naţionale de Turism a Greciei (GNTO). 

Workshop-ul a fost organizat în continuarea cursului de calificare, la care care au participat şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenta din mediul rural, pentru a le furniza acestora consiliere pentru iniţierea unei afaceri în turismul rural. 
 
Au fost abordate subiecte precum dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, promovarea unei afaceri în domeniul turismului rural şi, mai ales, modalităţi de finanţare şi obţinere de granturi şi atragere de fonduri europene prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De asemenea, dna Eleni Delivoria a prezentat exemple de success şi modele de bune practice în turismul rural din Grecia, care pot fi cu uşurinţă adaptate condiţiilor din România. 

În opinia dnei Otilia Manta, manager de proiect, "Integrarea somerilor prin activităţile de consiliere şi training reprezintă un obiectiv major al proiectului. În cazul cursurilor de calificare, urmărim să mergem dincolo de parcurgerea celor 94 de zile de training şi de promovarea examenului de absolvire, către plasarea absolvenţilor pe piaţa muncii, beneficiind de implicarea tuturor partenerilor în proiect. Pentru cei care au absolvit cursul de calificare în meseria de administrator de pensiune, proiectul prevede şi această etapă, în care oferim consiliere şi sprijin pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural. Îi încurajăm mai ales pe tineri să aibă curajul să facă acest pas, să profite de oportunităţile de finanţare prin intermediul programelor europene, pornind cu o afacere mică, pe care să o dezvolte ulterior. De exemplu, transformarea casei şi gospodăriei părinteşti în pensiune turistică sau dezvoltarea unei mici afaceri pornind de la meşteşugurile şi îndeletnicirile locale tradiţionale. Nu este uşor, dar noi suntem aici să îi sprijinim, să îi consiliem şi să le oferim acces la informaţii privind posibilităţile de finanţare”. 

 În cadrul proiectului, activitatea principală a constat într-un complex program de formare profesională de care au beneficiat 830 de persoane din zonele rurale, care au fost selectate dintr-un grup-tinta de 2030 de persoane. Cursurile au fost structurate în doua categorii: cursuri de perfectionare pentru manageri si angajati din domeniul turismului rural, si cursuri de calificare pentru someri, persoane în cautarea unui loc de munca sau persoane angajate în agricultura de subzistenta din mediul rural, în meseriile de administrator de pensiune turistică, ospătar, bucătar şi cameristă.