Marţi, 3 iulie 2012, ora 10.00, în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române a avut loc conferinţa naţională de închidere a proiectului "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! 

Conferinţa a avut ca scop prezentarea obiectivelor şi reuşitelor proiectului aflat la încheierea perioadei de implementare. La eveniment au participat echipa de proiect, parteneri, experţi implicaţi în implementare, reprezentanţi ai administraţiei publice, ai sindicatelor si patronatelor, ai mediului academic si universitar precum si ai corpului diplomatic acreditat la Bucuresti, reprezentanţii mass-media ş.a. Cu acest prilej, doamna Otilia Manta, Manager de proiect a declarat urmatoarele: 
 
"Acum, la încheierea perioadei de implementare, proiectul naţional strategic "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de RGIC Consultanţă în colaborare cu cei 11 parteneri naţionali şi transnaţionali: A.N.T.R.E.C. România, A.N.T.R.E.C. Bihor, A.N.T.R.E.C. Caraş Severin, A.N.T.R.E.C. Braşov, A.N.T.R.E.C. Neamţ, Asociaţia de Turism Apuseni, SC Formare Managerială în Turism (FMT), Cardinal Jobs, SC Euro-Link Consultants SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE) a înregistrat cateva reuşite care contribuie la dezvoltarea durabilă a turismului rural românesc. 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

Putem afirma că am reuşit, împreună cu partenerii noştri, să respectăm graficul de implementare şi să atingem toţi indicatorii fără impedimente majore. Astfel, în cadrul proiectului, derulat pe o perioadă de 36 de luni, s-au desfăşurat sesiuni de formare profesională pentru patru meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune, ospătar, bucătar şi cameristă) de care au beneficiat 830 cursanţi, selectaţi dintr-un grup ţintă de 2030 persoane: 610 manageri şi angajaţi ai pensiunilor rurale şi 220 şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv - furnizarea de programe integrate de formare profesională - au avut loc mai multe activităţi. Amintesc câteva din acestea: conferinţa naţională despre importanţa componentei de mediu în dezvoltarea durabilă a turismului rural, atelierele de lucru pentru transfer de experienţă, cele trei vizite de studiu în Grecia, studiul privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect, baza de date cu unităţi turistice din zonele rurale, ghidul de bune practici în domeniul turismului rural. În prima parte a perioadei de implementare au avut loc campanii de informare şi conştientizare asupra posibilităţilor de formare şi ocupare în domeniul turismului rural, campanii de promovare a culturii antreprenoriale şi conştientizare privind creşterea competenţelor şi abilităţilor angajaţilor din mediul rural, în urma acestora 830 de persoane, din grupul ţintă vizat de proiect, fiind selectate şi consiliate în vederea beneficierii de formare profesională. 

Alături de aceste realizari, o alta reuşită cu care ne mândrim este dezvoltarea unei reţele de parteneri locali, regionali şi interregionali, care reprezintă cheia sustenabilităţii proiectului şi garanţia continuării sale şi după perioada de implementare. Reţeaua multiregională de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane în domeniul turismului rural a devenit o realitate concretă prin înfiinţarea celor cinci centre regionale, de la Valea Mare Pravaţ (jud. Argeş), Bran (jud. Braşov), Armeniş (jud. Caraş-Severin), Băile Felix (jud. Bihor) şi Dumbrava Roşie (jud. Neamţ), lor adăugându-li-se bineânţeles şi Centrul Naţional de Coordonare din Bucureşti 
 
Cele peste 200 de parteneriate încheiate în toate cele cinci regiuni vizate de proiect, precum şi în Grecia, cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc., reprezintă tot atâtea motive de satisfacţie pentru întreaga echipă a proiectului, activităţile de formare profesională şi parteneriatele fiind dealtfel şi activităţile care au condus la atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

Vreau să mulţumesc partenerilor noştri din proiect, experţilor, cursanţilor, lectorilor, tuturor celor care au contribuit la implementarea cu succes a proiectului. Ştim că efortul depus a fost mare, dar şi rezultatele sunt pe măsură, astfel încât am convingerea că putem spune, fără să greşim, că şi noi am contribuit la dezvoltarea turismului rural din România prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane din acest domeniu."