SC RGIC Consultanţă SRL organizează marţi, 3 iulie 2012, ora 10.00, în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, conferinţa naţională de încheiere a proiectului strategic "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc" (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Implementat pe o perioadă de 36 de luni de RGIC Consultanţă în colaborare cu cei 11 parteneri naţionali şi transnaţionali: A.N.T.R.E.C. România, A.N.T.R.E.C. Bihor, A.N.T.R.E.C. Caraş Severin, A.N.T.R.E.C. Braşov, A.N.T.R.E.C. Neamţ, Asociaţia de Turism Apuseni, SC Formare Managerială în Turism (FMT), Cardinal Jobs, SC Euro-Link Consultants SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE), proiectul a atins obiectivele propuse contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a turismului rural românesc. 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole cerute pe piaţa muncii. 

Managerul de Proiect, Dna. Otilia Manta, Administrator RGIC Consultanţă declara: "Putem afirma că am reuşit, împreună cu partenerii noştri, să respectăm graficul de implementare şi să atingem toţi indicatorii fără impedimente majore. Astfel, în cadrul proiectului s-au desfăşurat sesiuni de formare profesională pentru patru meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune, ospătar, bucătar şi cameristă) de care au beneficiat 830 cursanţi, selectaţi dintr-un grup ţintă de 2030 persoane: 610 manageri şi angajaţi ai pensiunilor rurale şi 220 şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. 

Pe lângă programul de formare profesională, alte obiective importante ale proiectului au inclus: dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane angrenate în turismul rural; realizarea unui studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect; realizarea unei baze de date cu unităţi turistice din zonele rurale; realizarea unui ghid de bine practice în domeniul turismului rural; oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri în domenuul turismului rural ş.a. 

Cele peste 200 de parteneriate încheiate în toate cele cinci regiuni vizate de proiect, precum şi în Grecia, cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc., reprezintă tot atâtea motive de satisfacţie pentru întreaga echipă a proiectului, activităţile de formare profesională şi parteneriatele fiind dealtfel şi activităţile care au condus la atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. 

Vreau să mulţumesc partenerilor noştri din proiect, experţilor, cursanţilor, lectorilor, tuturor celor care au contribuit la implementarea cu succes a proiectului. Ştim că efortul depus a fost mare, dar şi rezultatele sunt pe măsură, astfel încât am convingerea că putem spune, fără să greşim, că şi noi am contribuit la dezvoltarea turismului rural din România prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane din acest domeniu."