Miercuri, 6 iunie 2012, ora 10.00, la Sangov a avut loc un workshop privind Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Evenimentul a fost organizat de ANTREC România - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În cadrul workshop-ului au fost dezbătut rolul parteneriatelor strategice locale şi regionale pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, pentru diversificarea economiei rurale, pentru revitalizarea zonelor rurale prin dezvoltarea turismului. Sunt deosebit de importante, în acest sens, parteneriatele pe care ANTREC România, în calitate de coordonator regional, le-a încheiat cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii din regiunea Sud-Muntenia relevante pentru dezvoltarea resurselor umane. 

Workshop-ul face parte din activităţile de informare şi promovare ale proiectului, al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. 

 Obiectivul principal al proiectului este realizarea de traininguri şi cursuri de perfecţionare şi calificare pentru 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia şi Centru, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. Cursanţii sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă. Beneficiarii participă la cursuri de perfecţionare sau calificare în meseriile, administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. Proiectul se va încheia în luna august a acestui an. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat importanţa construirii unei reţele de parteneri care să susţină obiectivele proiectului nu numai pe perioada de implementare, dar şi pe termen lung. “Referitor la organizarea ultimelor evenimente din cadrul activitatii 8.2 – Organizare si implementare evenimente si actiuni pentru promovare parteneriate la nivel local si regional, probabil cea mai mare reuşită cu care ne mândrim este dezvoltarea unei reţele de parteneri locali, regionali şi interregionali, care reprezintă cheia sustenabilităţii proiectului şi garanţia continuării sale şi după perioada de implementare. Reţeaua multiregională de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane în domeniul turismului rural a devenit o realitate concretă prin înfiinţarea celor cinci centre regionale, de la Valea Mare Pravat (jud. Argeş), Bran (jud. Braşov), Armeniş (jud. Caraş-Severin), Băile Felix (jud. Bihor) şi Dumbrava Roşie (jud. Neamţ). Cele aproximativ 150 de parteneriate încheiate în toate cele cinci regiuni vizate de proiect, precum si in Grecia, cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri etc., reprezintă tot atâtea motive de satisfacţie pentru întreaga echipă a proiectului, activităţile de formare profesională şi parteneriatele fiind dealtfel şi activităţile care conduc proiectul la atingerea obiectivelor propuse precum si la continuitatea proiectului pana in 2021”