Miercuri, 6 iunie 2012, ora 10.00, la Complexul Astoria din Snagov va avea loc un workshop privind Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Evenimentul este organizat de ANTREC România - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În cadrul workshop-ului va fi dezbătut rolul parteneriatelor strategice locale şi regionale pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, pentru diversificarea economiei rurale, pentru revitalizarea zonelor rurale prin dezvoltarea turismului. Sunt deosebit de importante, în acest sens, parteneriatele pe care ANTREC România, în calitate de coordonator regional, le-a încheiat cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii din regiunea Sud-Muntenia relevante pentru dezvoltarea resurselor umane. 

La eveniment participă reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care acţionează în regiunea Sud-Muntenia, care au ca activitate principală turismul rural sau dezvoltarea resurselor umane, precum şi actori locali ai pieţei turismului rural. 

Workshop-ul face parte din activităţile de informare şi promovare ale proiectului, al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea de traininguri şi cursuri de perfecţionare şi calificare pentru 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia şi Centru, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. Cursanţii sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă. Beneficiarii participă la cursuri de perfecţionare sau calificare în meseriile, administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. Proiectul se va încheia în luna august a acestui an. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat importanţa construirii unei reţele de parteneri care să susţină obiectivele proiectului nu numai pe perioada de implementare, dar şi pe termen lung. “Parteneriatele încheiate de ANTREC România cu instituţii şi actori locali, publici şi privaţi, implicaţi în turismul local şi în dezvoltarea resurselor umane sunt extrem de utile în desfăşurarea unui proiect de amploare, cum este acesta. Comunicarea şi colaborarea eficientă între parteneri contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia, pentru că astfel se formează o reţea interregională de organizaţii care are un rol important în creşterea calităţii competenţelor profesionale la nivel local şi regional. Deosebit de importantă în continuare va fi şi activitatea Centrului regional de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, situat în comuna Valea Mare Pravăţ din judeţul Argeş.”