Joi, 8 martie 2012, ora 10.00, la Piatra Neamt a avut loc conferinţa regională şi workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizate de ANTREC Neamţ - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Conferinţa şi workshop-ul fac parte din activităţile de informare şi promovare ale proiectului, al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. 

 Proiectul, care a debutat în august 2009 şi se va desfăşura până în luna august a acestui an, urmăreşte realizarea de traininguri şi cursuri de perfecţionare şi calificare pentru 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia şi Centru, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. Cursanţii sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă. Beneficiarii vor participa la cursuri de perfecţionare sau calificare în meseriile, administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. 

În cadrul conferinţei şi al workshop-ului Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale au fost dezbătute parteneriatele strategice pe care ANTREC Neamţ, în calitate de coordonator regional, le-a încheiat cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii relevante din regiunea Nord-Est. 

 La conferinţă şi workshop au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care acţionează în regiunea Nord-Est şi au ca activitate principală turismul rural sau dezvoltarea resurselor umane, precum şi actori locali ai pieţei turismului rural: proprietari de cabane şi pensiuni din regiune. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat încă o dată rolul important al parteneriatelor încheiate de-a lungul perioadei de implementare a proiectului, dar şi al Centrului regional de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural din judeţul Neamţ. “Parteneriatele încheiate de ANTREC Neamţ cu instituţii şi actori locali, publici şi privaţi, implicaţi în turismul local şi în dezvoltarea resurselor umane sunt extrem de utile în desfăşurarea unui proiect de amploare, cum este acesta, şi sunt relevante atât prin numărul lor, cât, mai ales, prin calitatea partenerilor. Comunicarea şi colaborarea eficientă între parteneri contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia, pentru că astfel se formează o reţea interreginală de organizaţii care are un rol important la creşterea calităţii competenţelor profesionale la nivel local şi regional."