Luni, 20 februarie 2012, ora 10.00, la Sala de Conferinţe din incinta Hotel Andy din Bucureşti a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de ANTREC România - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

La workshop au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai asociaţiilor de profil, ai mediului academic şi universitar şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care au ca activitate principală dezvoltarea resurselor umane. Evenimentul a fost deschis de dna. Conferenţiar dr. Maria Stoian, Preşedinte de Onoare ANTREC România care a subliniat rolul pe care îl au parteneriatele locale în implementarea proiectului şi modul în care partenerul ANTREC România se implică în această activitate. Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect a făcut o succintă trecere în revistă a proiectului urmată de o prezentare a rolului şi importanţei parteneriatelor locale. Domnia sa a evidenţiat cele două aspecte majore ale acestor parteneriate: ele asigură, în timpul perioadei de implementare, vizibilitatea proiectului, a acţiunilor care se derulează în cadrul lui, apoi, în perioada post implementare, aceste parteneriate asigură continuitatea proiectului, perpetuarea experinenţei acumulate în perioada de implementare. 

 Din rândul partenerilor din proiect au mai luat cuvântul: domnul dr. Ştefan Mantea (Director Reţea Teritorială RGIC) care a subliniat rolul educaţiei în promovarea parteneriatelor, dna. Maria Vişan (preşedinte Antrec Braşov), expert Coordonator Regional Regiunea Centru, dna. Paula Stoicea, expert coordonator naţional (Antrec România), dna. Magda Petre, expert coordonator regional (Cardinal Jobs), dl. Eduard Morar, expert informare publicitate (Euro-Link Consultants) şi dl. Bogdan Guţă, expert informare publicitate (RGIC Consultanţă). 

Din partea invitaţilor au avut interesante prezentări Dr. Ion Andrei, Preşedinte Asociaţia pentru Calitatea Serviciilor, Asistent dr. Teodor Isbăşescu (USAMV) care a vorbit despre implicarea Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV Bucureşti prin specializarea Inginerie şi management în Alimentaţie Publică şi Agroturism în dezvoltarea resurselor umane din turismul rural. Doamna Diana Rădulescu (AJOFM Dâmboviţa) a prezentat implicarea AJOFM Dâmboviţa în dezvoltarea resurselor umane, combaterea şomajului şi medierea muncii, iar Lector. dr. Daniela Stancu (Universitatea Dimitrie Cantemir) a vorbit despre acţiunile acestei universităţi în formarea resurselor umane din domeniul turismului prin programele de formare profesională existente. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat: “Nu voi înceta niciodată să subliniez cât de mult depinde reuşita proiectului de calitatea şi amploarea parteneriatelor la nivel local şi regional. Principalii actori locali şi regionali contribuie la sustenabilitatea şi continuitatea proiectului pe durata desfăşurării lui, dar şi după perioada implementării. În acest sens parteneriatele încheiate de ANTREC Romania cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural, contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia.”