Miercuri, 8 februarie 2012, ora 10.00, la Pensiunea Cretu din Bran, judeţul Braşov, a avut loc conferinţa regională Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, urmată de un workshop, organizate de ANTREC Braşov - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul face parte din activităţile de informare şi promovare ale proiectului, al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. Proiectul, care a debutat în august 2009 şi se va desfăşura până în luna august a acestui an, urmăreşte realizarea de traininguri şi cursuri de perfecţionare şi calificare pentru 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia şi Centru, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. 

 Cursanţii sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă. Beneficiarii participa la cursuri de calificare sau perfecţionare în meseriile, administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. La conferinţă şi workshop au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care acţionează în regiunea Centru şi au ca activitate principală dezvoltarea resurselor umane, precum şi actori locali ai pieţei turismului rural: proprietari de cabane şi pensiuni din regiune. 

 În cadrul evenimentului despre Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale au fost dezbătute parteneriatele strategice pe care ANTREC Braşov, în calitate de coordonator regional, le-a încheiat cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii relevante din regiunea Centru. Aceste parteneriate contribuie la dezvoltarea reţelei multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural. Pentru Regiunea Centru, Centrul Regional de Coordonare se afla la Bran. Activitatea centrelor regionale de coordonare va continua să asigure, după perioada de implementare a proiectului, îndeplinirea obiectivelor: sporirea calităţii serviciilor în turismul rural prin îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor angajaţilor, facilitarea accesului la programe de formare profesională, dar şi promovarea culturii anteprenoriale şi încurajarea afacerilor şi activităţilor independente în domenii non-agricole din mediul rural. Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat: “Vreau să subliniez cât de mult depinde reuşita proiectului de calitatea şi amploarea parteneriatelor la nivel local şi regional. Principalii actori locali şi regionali contribuie la sustenabilitatea şi continuitatea proiectului pe durata desfăşurării lui, cât şi după perioada implementării. Parteneriatele încheiate de ANTREC Brasov cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural, contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia. Reţeaua interregională de instituţii astfel formată contribuie la creşterea calităţii competenţelor profesionale la nivel local şi regional, iar rolul Centrului Regional de Coordonare din regiunea Centru, coordonat de ANTREC Braşov, este crucial".