Joi, 26 ianuarie 2012, ora 10.00, la Complex Herăstrău din Bucureşti a avut loc workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de ANTREC România - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 La workshop au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai asociaţiilor de profil, ai mediului academic şi universitar şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care au ca activitate principală dezvoltarea resurselor umane. Evenimentul a fost deschis de dna. Conferenţiar dr. Maria Stoian, Preşedinte de Onoare ANTREC România care a subliniat rolul pe care îl au parteneriatele locale în implementarea proiectului şi modul în care partenerul ANTREC România se implică în această activitate. Prezentarea proiectului a fost făcută de dl. Bogdan Guţă, expert informare publicitate (RGIC Consultanţă), urmată fiind de prezentările susţinute de dna. Paula Stoicea, expert coordonator naţional (Antrec România), Dna. Magda Petre, expert coordonator regional (Cardinal Jobs) şi Dna. Cristina Vicol, expert informare publicitate (Euro-Link Consultants). Domnul dr. Ştefan Mantea (Director Reţea Teritorială RGIC) a subliniat rolul educaţiei în promovarea parteneriatelor. Din partea invitaţilor au avut interesante prezentări Dr. Dragoş Răducan, Vicepreşedinte Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc şi dna. Prof. dr. Felicia Stăncioiu, Facultatea de Marketing, ASE Bucureşti. 

 Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat că un procent important din reuşita proiectului este determinat de calitatea şi amploarea parteneriatelor la nivel local şi regional: "Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri sunt factori cheie în succesul unui proiect de amploare. Principalii actori locali şi regionali contribuie la sustenabilitatea şi continuitatea proiectului pe durata desfăşurării lui, cât şi după perioada implementării. În acest sens, parteneriatele încheiate de ANTREC România cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural sunt relevante atât prin numărul lor, cât şi, mai ales, prin calitatea partenerilor.”