Joi, 19 ianuarie 2012, ora 10.00, la sala de conferinte a hotelului CARA din Pitesti are loc conferinţa regională şi workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, organizat de Cardinal Jobs - în calitate de partener - şi SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL – în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Evenimentul face parte dintr-o serie de activităţi derulate în cadrul proiectului, al cărui principal obiectiv este dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului rural. Proiectul, care a debutat în august 2009 şi se va desfăşura până în 2012, urmăreşte realizarea de traininguri şi cursuri de formare, perfecţionare şi recalificare pentru 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia şi Centru, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. 

Cursanţii sunt atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, în vederea eficientizării procesului de ocupare a pieţei de muncă în meserii non-agricole. Beneficiarii vor participa la cursuri de calificare sau perfecţionare în meserii precum, administrator de pensiune, cameristă, bucătar şi ospătar. 

La eveniment participă reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor non-guvernamentale care acţionează în regiune şi au ca activitate principală dezvoltarea resurselor umane şi actori locali ai pieţei turismului rural: proprietari de cabane şi pensiuni. 

Conferinţa şi workshop-ul Importanţa parteneriatelor la nivel local şi regional în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale fac parte din acţiunile de informare şi conştientizare a obiectivelor proiectului. Scopul este de a dezbate parteneriatele strategice pe care Cardinal JOBS le poate încheia cu primării, consilii judeţene, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate, ONG-uri şi alte instituţii relevante din regiune. 

Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, a declarat că un procent important din reuşita proiectului este determinat de calitatea şi amploarea parteneriatelor la nivel local şi regional: "Dezvoltarea unor parteneriate viabile, eficiente pe termen lung, precum şi buna comunicare şi colaborare între parteneri sunt factori cheie în succesul unui proiect de amploare, cum este acesta. Parteneriatele încheiate de Cardinal Jobs cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu instituţii de învăţământ locale, cu patronate, cu organizaţii non guvernamentale şi cu actori privaţi implicaţi direct în activitatea de turism rural, contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului, dar şi la continuitatea pe termen lung a acestuia. Reţeaua interreginală de instituţii astfel formată are un rol important la creşterea calităţii competenţelor profesionale la nivel local şi regional."