Marţi, 13 decembrie 2011, la Pensiunea Davidoff din Băile Felix, judeţul Bihor, a avut loc examenul de absolvire a cursului de calificare pentru someri în meseria de cameristă. Cursul, desfasurat în perioada 3 octombrie – 12 decembrie 2011, face parte din programul de formare profesionala derulat în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) Investeşte în oameni!, implementat de SC RGIC CONSULTANTA SRL, în calitate de beneficiar. 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, si se va derula pâna în 2012. 

Cursul de calificare în meseria de cameristă, la care au participat 39 de persoane şomere din Regiunea Nord-Vest, a fost organizat de partenerii în proiect Asociaţia de Turism Apuseni – în calitate de formator, şi Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) Bihor – în calitate de coordonator regional. 

Seria de cursuri constituie partea cea mai importantă a proiectului, obiectivul acestuia fiind creşterea competenţelor si capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

În total, de aceste cursuri de formare profesională vor beneficia 830 de persoane din zonele rurale din regiunile Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia, care au fost selectate dintr-un grup-tinta de 2030 de persoane. 

Cursurile sunt structurate în doua categorii: cursuri de perfectionare pentru manageri si angajati din domeniul turismului rural, si cursuri de formare si recalificare pentru someri, persoane în cautarea unui loc de munca sau persoane angajate în agricultura de subzistenta din mediul rural. 

Cursul de calificare pentru cameriste a însumat 360 de ore şi a inclus disciplinele tehnologia meseriei, igiena şi securitatea muncii, comunicarea la locul de muncă, precum şi instruire practică.