Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în colaborare cu Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) şi cu Fondul Român de Contragarantare (FRC), a organizat la Palatul Parlamentului, în data de 4 noiembrie a.c., ediţia a XIX-a a Topului Naţional al Firmelor Private din România. 

Printre companiile premiate pentru activitatea desfăşurată s-a numărat şi RGIC Consultanţă SRL, care a primit Diploma de Excelenţă în Afaceri, ocazie cu care doamna Otilia Manta, Preşedinte/CEO al Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) a declarat: "Pentru firma noastră este o onoare să participe la acest eveniment şi, mai mult, să fie premiată. Distincţia primită răsplăteşte eforturile depuse de RGIC Consultanţă şi, în acelaşi timp, ne obligă să continuăm pe acelaşi drum şi în viitor. Proiectele strategice ale RGIC Consultanţă, aflate acum în faza de lansare sau de implementare, acoperă domenii de importanţă, cum ar fi, de exemplu, agricultura. Aşa cum s-a spus şi la acest eveniment, simplificarea şi accelerarea absorbţiei fondurilor structurale trebuie să fie una din priorităţile majore ale mediului de afaceri pentru 2012. În sectorul pe care RGIC Consultanţă şi-a concentrat cea mai mare parte din resurse - mă refer la agricultura, atragerea de fonduri europene reprezintă soluţia pentru o agricultură de succes şi competitivă. Ponderea agriculturii în economia naţională poate şi trebuie să fie una importantă - şi acest lucru s-a văzut foarte bine în acest an, unul excelent pentru agricultură, cu producţii record. Cu o simplificare a absorbţiei fondurilor structurale, agricultura României poate fi cu adevărat o soluţie de succes pentru o economie profitabilă. O agricultură puternică, modernă şi eficientă asigura României o abordare cu încredere a viitorului". 

Cu prilejul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XIX-a, s-a realizat o amplă consultare a întreprinzătorilor, în vederea stabilirii celor 5 priorităţi majore ale mediului de afaceri pentru anul 2012. Consultarea a avut loc sub forma unui referendum în rândul participanţilor la eveniment, reprezentând cele mai performante întreprinderi din România, răspunzând în total un număr de 231 societăţi comerciale. Priorităţile evidenţiate au fost incluse în Rezoluţia celei de a XIX-a ediţii a Topului Naţional al Firmelor Private din România, primele 5 fiind urmatoarele: 
1. Simplificarea şi accelerarea absorbţiei fondurilor structurale, inclusiv prin mărirea prefinanţărilor; 
2. Reducerea fiscalităţii, în special privind forţa de muncă; 
3. Creşterea accesului IMM-urilor la credite şi instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorul de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, pentru oferirea de soluţii de obţinere a unei finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului in cazul problemelor; 
4. Relansarea procesului investiţional, prin modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile IMM-urilor; 
5. Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari din România.