O etapă importantă în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) a ajuns la final odată cu încheierea programului de formare profesională pentru creşterea competenţelor profesionale în meseriile de administrator pensiune turistică, ospătar, bucătar şi cameristă. 

Aceste cursuri de perfecţionare reprezintă una din activităţile esenţiale ale proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694), implementat de SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, în calitate de beneficiar şi cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Cursurile s-au desfăşurat în parteneriat cu Şcoala de Formare Managerială în Turism (FMT) Braşov şi Asociaţia de Turism Apuseni (ATA), în calitate de formatori. 

În total de aceste cursuri au beneficiat 90 de manageri şi administrator de pensiuni turistice rurale din regiunile Centru, Nord-Est, Nord-Vest şi Sud-Muntenia şi 523 de angajaţi în turismul rural: 133 de bucătari, 165 de ospătari şi 225 de cameriste din regiunile menţionate. 

Pe lângă cursurile de perfecţionare pentru angajaţii din turismul rural, proiectul mai presupune şi organizarea de cursuri de formare şi recalificare pentru şomeri, persoane în cautarea unui loc de munca sau persoane angajate în agricultura de subzistenta din mediul rural. Cursurile de calificare, la care vor participa 220 de persoane, urmează să se desfăşoare până în aprilie 2012. 

Obiectivul principal al proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!” (ID 36694) este creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii.