RGIC Consultanţă SRL împreună cu partenerii din cadrul proiectului strategic “Resursa Umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc” (ID 36694) organizează o vizită de studiu în Grecia, regiunea Macedonia, în perioada 14 noiembrie – 19 noiembrie 2011, pentru realizarea unui transfer de experienţă şi bune practici privind diversificare economiei rurale, promovarea egalităţii de şanse, protecţia mediului şi a patrimoniului cultural în mediul rural. 

Printre obiectivele acestei acţiuni se numără culegerea de informaţii la faţa locului, prin vizite concrete, cunoaşterea unor experienţe de succes în domeniul turismului rural, precum şi încheierea de parteneriate cu organizaţii similare din Grecia, care să contribuie la dezvoltarea resurselor umane din mediul rural din România. În delegaţia care face deplasarea în Grecia se află reprezentanţi ai beneficiarului - RGIC Consultanţă SRL şi ai partenerilor naţionali implicaţi în implementarea proiectului “Resursa Umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc” - ANTREC România, ANTREC Bihor, ANTREC Caraş Severin, ANTREC Neamţ, ANTREC Braşov, Cardinal Jobs, Euro-Link Consultants şi Asociaţia de Tursim Apuseni. Oficiile de gazdă pentru delegaţia din România sunt asigurate de partenerii transnaţionali din cadrul proiectului - GNTO (Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism) şi ANCE (Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori).  

Vizita de studiu face parte din Activitatea A 7: “Dezvoltare parteneriat transnaţional pentru schimb şi integrare de bune practici în dezvoltarea turismului rural, în perspectiva diversificării economiei rurale, promovării egalităţii de şanse, protecţiei mediului şi a patrimoniului cultural în mediul rural”, din cadrul proiectului “Resursa Umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc” (ID 36694). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi are ca principal obiectiv dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, vizând în special domeniul turismului rural. 

Dna Otilia Manta, Manager de Proiect, a subliniat importanţa acestei activităţi: “Vizita de studiu în Grecia, ca şi activităţile cheie în cadrul proiectului, contribuie în mod nemijlocit la atingerea obiectivelor, respectiv la transmiterea de know how şi bune practici din domeniul turismului rural din Grecia precum şi la identificarea de parteneri şi încheierea de parteneriate. Este nu numai un excelent prilej de a cunoaşte nemijlocit experienţe de succes în turismul rural din Grecia, ci, mai ales, de a lua contact cu profesionişti din domeniu: proprietari, întreprinzători, experţi - contacte care se vor materializa în acorduri de parteneriat. Aceste parteneriate asigură bunul mers şi continuitatea proiectului şi contribuie la dezvoltarea de activităţi complementare chiar şi după ce proiectul îşi încheie cei trei ani de impelmentare. Mai mult, prin parteneriatele transnaţionale se asigură şi o bună vizibilitate proiectului nostru şi turismului rural din România. Credem că prin acest study visit, aferentă subactivităţii 7.4 - transfer de bune practici si practici privind diversificare economiei rurale, promovarea egalităţii de şanse, protecţia mediului şi a patrimoniului cultural în mediul rural - partenerii transnaţionali din proiect vin în întâmpinarea pregătirii de formatori în transferul de bune practici ale turismului rural elen. Toate vizitele de studiu din Grecia au fost organizate în perioade diferite de sezonalitate. Aceasta pentru că s-a avut în vedere identificarea de soluţii din Grecia, specifice fiecărui sezon, pentru turismul rural românesc caracterizat, cum se ştie, prin sezonalitate. S-a urmărit astfel identificarea şi atragerea unor best practice de nişă care pot fi adoptate şi de turismul rural românesc astfel încât să poată fi asigurate servicii de calitate pe întreg anul”.