Joi, 8 septembrie 2011, la sediul Centrului Regional de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural - Regiunea Nord Est (Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ) a avut loc examenul de absolvire a cursului de calificare pentru şomeri în meseria de administrator pensiune turistica. Cursul, desfăşurat în perioada 04.04.2011 - 26.08.2011, face parte din programul de formare profesională derulat în cadrul proiectului “Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!" (ID 36694) Investeşte în oameni!, implementat de SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, în calitate de beneficiar. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, şi se va derula până în 2012. 

Cursul de calificare în meseria de administrator pensiune turistică, la care au participat 12 şomeri din Regiunea Nord Est, s-a desfăşurat la Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ şi a fost organizat de partenerii în proiect Şcoala de Formare Managerială în Turism (FMT) Braşov - formator şi Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) Neamţ - coordonator regional. 

 Seria de cursuri constituie partea cea mai importantă a proiectului, obiectivul acestuia fiind creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

Pentru Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, "Integrarea şomerilor prin activităţile de consiliere şi training reprezintă un obiectiv major al proiectului. Această primă etapă - parcurgerea celor 94 de zile de training şi examenul de absolvire a cursurilor - reprezintă calea către un factor uman de calitate, obiectiv atât de necesar agroturismului românesc. " 

Domnul Mişu Chiruc, Expert Coordonator Antrec Neamţ a declarat următoarele: "Examenul desfăşurat azi la sediul Centrului Regional pentru zona Nord Est marchează încheierea cursului de calificare, cursanţi şomeri, pentru administratori de pensiune. La examenul de absolvire au participat cei 12 cursanţi, lectorii formatori şi comisa de examinare. Cursanţii au avut o probă scrisă - test grilă şi una practică. În cadrul acesteia din urmă, fiecare cursant a prezentat o lucrare despre o pensiune turistică, reală sau virtuală. Faptul că majoritatea cursanţilor au studii liceeale şi că sunt tineri a făcut ca lucrările prezentate să fie de o calitate deosebită, toate primind note mari. Referitor la acest curs de calificare, toată lumea a fost de acord că el este benefic pentru cei care l-au urmat şi, poate, aceştia vor avea astfel posibilitatea să lucreze în pensiuni turistice sau să-şi înceapă propria afacere în domeniul turismului rural." 

În total, de aceste cursuri de formare profesională vor beneficia 830 de persoane din zonele rurale din regiunile menţionate, care au fost selectate dintr-un grup-ţintă de 2030 de persoane. 

Cursurile sunt structurate în două categorii: cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural, şi cursuri de formare şi recalificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural.