Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri organizează vineri, 12 august 2011, ora 10.00, în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, conferinţa naţională de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului strategic „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a debutat în februarie 2010 şi se va desfăşura până în 2013, aflându-se la jumătatea perioadei de implementare 

Scopul principal al proiectului îl reprezintă investiţiile în resursele umane, cea mai importantă resursă din cadrul unei economii bazată pe cunoaştere, mai precis a resurselor umane din zonele rurale, în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. 

Una din activităţile esenţiale ale proiectului este derularea unui amplu program de formare profesională în domeniul turismului rural, în trei regiuni ale ţării: Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est. Structura programului prevede cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural, şi cursuri de formare şi recalificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. Printre indicatorii proiectului menţionăm 1500 de participanţi la programul de formare profesională din mediul rural. 

Prin aceste cursuri beneficiarilor li se oferă posibilitatea de a acumula cunoştinţe practice în meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune turistică, bucătar, ospătar, cameristă). Până la sfârşitul proiectului de astfel de traininguri vor beneficia 540 de persoane din cele trei regiuni vizate, selectate dintr-un total de 1500 persoane din grupul-ţintă, aparţinând mai multor categorii sociale din mediul rural. 

Conferinţa marchează momentul unui bilanţ intermediar, ocazie cu care vor fi prezentate şi analizate activităţile care s-au încheiat cu success, precum şi impactul acestora în raport cu obiectivele generale şi specifice ale proiectului. 

Pe lângă programul de formare profesională, alte obiective importante ale proiectului includ: dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane angrenate în turismul rural; realizarea unui studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect; realizarea unei baze de date cu unităţi turistice din zonele rurale; realizarea unui ghid de bine practice în domeniul turismului rural; oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri în domenuul turismului rural ş.a. 

În plus, de la începutul proiectului până în prezent, au avut loc campanii de informare şi conştientizare asupra posibilităţilor de formare şi ocupare în domeniul turismului rural şi asupra importanţei componentei de mediu în dezvoltarea durabilă a turismului rural şi au fost încheiate aproape 100 de parteneriate cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate şi ONG-uri. 

Implementarea proiectului se face în colaborare cu 9 parteneri naţionali şi transnaţionali: A.N.T.R.E.C. România şi structurile sale regionale A.N.T.R.E.C. Mehedinţi şi A.N.T.R.E.C. Tulcea, SC Formare Managerială în Turism (FMT) SRL, SC Cardinal Jobs SRL, SC Euro Link-Consultants SRL, SC RGIC Consultanţă SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE) din Grecia.