Consorţiul alcătuit din SC RGIC Consultanţă SRL, ROMAIR Consulting SRL, SC RomActiv Business Consulting SRL, Blocul Naţional Sindical şi Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) a fost desemnat câştigător al procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului de Servicii de consiliere şi consultanţă acordate fermierilor care deţin ferme agricole de semi-subzistenţă în vederea întocmirii planurilor de afaceri şi a dosarului de aplicaţie pentru accesarea Măsurii 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă". 

Autoritatea contractantă este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, împreună cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

În cadrul acestui proiect peste 40.000 de persoane vor beneficia de consultanţă gratuită pentru realizarea dosarului cererii de finanţare în vederea accesării măsurii 141, măsură prin care se pot acorda 1500 euro/an timp de 5 ani pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă. 

Proiectul este implementat după cum urmează: 
1. În regiunile Nord-Vest, Centru şi Nord-Est, lider este SC RGIC Consultanţă SRL. 
Parteneri: ROMAIR Consulting SRL, SC RomActiv Business Consulting SRL, Blocul Naţional Sindical (subcontractanţi Poşta Română SA, EDATA), Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.). 
2. În regiunile Vest, Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est, lider este ROMAIR Consulting SRL. 
Parteneri: SC RGIC Consultanţă SRL, SC RomActiv Business Consulting SRL, Blocul Naţional Sindical (subcontractanţi Poşta Română SA, EDATA), Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.). 

Secretariatul central al proiectului este asigurat de SC RGIC Consultanţă SRL.