Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) a încheiat un parteneriat cu prestigioasa North Dakota State University (NDSU) (prin The College of Agriculture, Food Systems and Natural Resources şi The North Dakota Experiment Station) o premieră pentru piaţa serviciilor de agricultură şi de cercetare. 

Parteneriatul, semnat de Doamna Otilia Manta, Preşedinte/CEO Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) şi de Domnul Dr. Dean L. Bresciani, Preşedinte North Dakota State University (NDSU), presupune implementarea în comun a unor programe integrate de agricultură (agribusiness, ştiinţe agricole şi biologice, agrotehnologie), dezvoltarea de programe de formare profesională precum şi acordarea de burse pentru tinerii fermieri români. 

North Dakota State University (NDSU) este cea mai mare universitate publică din Dakota de Nord, cu aproximativ 14.000 de studenţi şi cu o bogată activitate de cercetarea universitară, fiind clasificată de către Comisia Carnegie privind învăţământul superior printre primele 108 universităţi publice şi private din Statele Unite ale Americii. North Dakota State University figurează în categoria de elită "Cercetare universitară / Foarte înalt activitatea de cercetare", de asemenea NSDU are mai multe programe clasate în Top 100 de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă din SUA. 

Pentru Doamna Otilia Manta, Preşedinte/CEO Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) "prin parteneriatul încheiat cu North Dakota State University (NDSU), Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) îşi afirmă, încă o dată, opţiunea pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a sectorului agricol românesc conform cu cerinţele pieţei internaţionale. Aceasta presupune nu doar agrotehnologii moderne şi competitive, ci şi personal calificat, pregătit să facă faţă exigenţelor pieţei"