Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) împreună cu partenerii din cadrul proiectului strategic “Dezvoltare Durabilă a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din România!” (ID 54620) organizează o vizită de studiu în Grecia, în perioada 27 martie – 1 aprilie 2011, pentru realizarea unui transfer de experienţă şi bune practici privind organizarea pieţei muncii şi a sectorului de servicii în domeniul turismului rural. 

Printre obiectivele acestei acţiuni se numără culegerea de informaţii la faţa locului, prin vizite concrete, cunoaşterea unor experienţe de succes în domeniul turismului rural, precum şi încheierea de parteneriate cu organizaţii similare din Grecia, care să contribuie la dezvoltarea resurselor umane din mediul rural din România. 

În delegaţia care face deplasarea în Grecia se află reprezentanţi ai beneficiarului - Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) si ai partenerilor naţionali implicaţi în implementarea proiectului “Dezvoltare Durabilă a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din România!”- , RGIC Consultanţă, ANTREC România, Formare Managerială în Turism (FMT), Cardinal Jobs, Euro-Link Consultants. 

Oficiile de gazdă pentru delegaţia din România sunt asigurate de partenerii transnaţionali din cadrul proiectului - GNTO (Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism) şi ANCE (Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori). 

Vizita de studiu face parte din Activitatea A6: "Dezvoltare parteneriat transnaţional pentru schimb şi integrare de bune practici în dezvoltarea turismului rural, în perspectiva diversificării economiei rurale, promovării egalităţi de şanse, protecţiei mediului şi a patrimoniului cultural în mediul rural”, din cadrul proiectului “Dezvoltare Durabilă a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din România!” (ID 54620). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi are ca principal obiectiv dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, vizând în special domeniul turismului rural. 

Dna Otilia Manta, managerul proiectului, a subliniat importanţa acestei activităţi: “Vizita de studiu în Grecia, ca şi activităţile cheie în cadrul proiectului, contribuie în mod nemijlocit la atingerea obiectivelor, respectiv la transmiterea de know how şi bune practici din domeniul turismului rural din Grecia precum şi la identificarea de parteneri afiliaţi consorţiului nostru prin încheierea de parteneriate. Este nu numai un excelent prilej de a cunoaşte nemijlocit experienţe de succes în turismul rural din Grecia, ci, mai ales, de a lua contact cu profesionişti din domeniu: proprietari, întreprinzători, experţi - contacte care se vor materializa în acorduri de parteneriat. Aceste parteneriate asigură bunul mers şi continuitatea proiectului şi contribuie la dezvoltarea de activităţi complementare chiar şi după ce proiectul îşi încheie cei trei ani de impelmentare. Mai mult decât atât, prin parteneriatele transnaţionale se asigură şi o bună vizibilitate proiectului nostru şi turismului rural din România. Din programul acestui study visit sunt de amintit, alături de workshop-ul de la Ioannina, prin care delegaţia din România va avea prilejul să afle direct de la participanţii eleni despre experienţa acestora în domeniul turismului rural, vizitele la pensiuni turistice din mediul rural din nordul Greciei, zonele Salonic şi Konitsa. 

Credem că prin acest study visit - acţiune în cadrul activităţii 6.3 - transfer de bune practici si experienţe privind organizarea pieţei muncii şi a sectorului servicii în mediul rural, partenerii transnaţionali din proiect vin în întâmpinarea pregătirii de formatori în transferul de bune practici ale turismului rural elen".