Comisia Europeana organizeaza in Romania, in luna octombrie, reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Astfel, evenimentul la nivel national organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti, este urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. 

Referitor la aceasta problematica, doamna Otilia Manta, Presedinte/CEO al Grupului Roman pentru Investitii si Consultanta (RGIC), declara: "Prin strategia de dezvoltare si prin proiectele pe care le deruleaza, Grupul Roman pentru Investitii si Consultanta (RGIC) acorda egalitatii de sanse un rol important. Aceasta inseamna ca: incurajeaza participarea la proiectele sale a tuturor persoanelor indiferent de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu; asigura criterii de selectie nediscriminatorii ce vor asigura egalitatea de sanse; faciliteaza incluziunea sociala si combaterea excluderii, prin incurajarea participarii la cursurile de fomare a grupurilor vulnerabile. Asigura, de asemenea, masuri pentru grupurile tinta la nivel regional/local, pentru a asigura accesul egal la proiectele derulate pentru maximizarea accesului celor din zonele rurale mai indepartate, a persoanelor cu dizabilitati sau a celor pentru care deplasarea in orase este dificila din diverse motive (financiare, dizabilitati, familie, culturale, etc). De asemenea, reprezentantii grupurilor dezavantajate, supuse la risc sau vulnerabile (romi, populatia rurala saraca, populatia minoritara, persoanele cu dizabilitati, etc.) beneficiaza de o atentie sporita. "