SC RGIC Consultanta SRL organizeaza, in data de 26 noiembrie 2009, la Palatul Parlamentului, sala "Nicolae Balcescu" ora 10.00, conferinta de lansare a proiectului strategic "Resursa umana, investitie valoroasa in turismul rural romanesc". Proiectul, cofinantat din Fondul Social European — cel mai vechi Fond Structural al Uniunii Europene — are ca scop investitiile in resursele umane, cea mai importanta resursa din cadrul unei economii bazata pe cunoastere, in special a resurselor umane din zonele rurale, in vederea accesului si dezvoltarii sustenabile in ocupare pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

Grupul tinta al proiectului cuprinde 2030 persoane apartinand mai multor categorii sociale din mediul rural. Categoriile de grup tinta vizate de proiect sunt: angajati, manageri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, someri. Sprijinirea acestor persoane se va concretiza in implementarea mai multor activitati, grupate in trei componente.

Prima componenta vizeaza efectuarea de studii si cercetari in vederea actualizarii informatiilor si a datelor privind grupul tinta, evolutia, potentialul si caracteristicile acestuia, corelate cu studii privind tendinta de dezvoltare a turismului rural, din perspectiva oportunitatilor de ocupare pe termen scurt si mediu. Aceste informatii vor fi sintetizate intr-o baza de date (prima de acest gen din Romania), dezvoltata permanent si utilizata pentru monitorizarea evolutiei ocuparii si non-ocuparii din mediul rural, instrument extrem de util dezvoltarii serviciilor integrate de masuri active pentru ocupare in mediul rural. Totodata, cu sprijinul partenerilor din cadrul proiectului, va fi dezvoltata o retea multiregionala de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, cu accent pe resursa umana angrenata in turismul rural (persoane angajate) sau in perspectiva integrarii acesteia pe piata muncii, in domeniul mentionat (someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, etc). In cadrul acestei componente, se vor promova, de asemenea, parteneriate regionale si locale in sprijinul dezvoltarii resurselor umane si un parteneriat transnational pentru asigurarea de transfer de bune practici si experiente, in sensul unei dezvoltari durabile a resurselor umane in mediul rural. 

Componenta 2 cuprinde un program integrat specific destinat managerilor si angajatilor din mediul rural, din structuri de primire turistica rurala, in regiunile vizate de proiect. Sunt prevazute actiuni de informare constientizare, selectare si inregistrare a grupului tinta, de evaluare a cunostintelor si abilitatilor acestuia, in perspectiva cerintelor actuale pe piata muncii, consiliere si formare in vederea cresterii acestor abilitati si competente conform standardelor Uniunii Europene, pentru cresterea ocupabilitatii si competitivitatii pe piata muncii. 

Componenta 3 prevede masuri specifice, configurate in functie de persoanele vizate, respectiv someri, persoane in cautarea unui loc de munca si persoane ocupate in agricultura de subzistenta, in zone rurale din regiunile implicate in proiect. Acestor persoane, proiectul le ofera o atentie deosebita, printr-un program integrat de servicii de ocupare, adaptat strict nevoilor lor specifice. Sunt prevazute actiuni de identificare, informare/constientizare, selectare, consiliere si orientare privind cariera precum si formare profesionala in vederea calificarii sau recalificarii in ocupatii solicitate de piata muncii in sectorul turismului rural, incheind cu servicii de mediere pe piata muncii. 

Pentru implementarea activitatilor prevazute in cadrul celor trei componente, proiectul va fi implementat in parteneriat cu 11 organizatii dintre care mentionam: ANTREC si structurile sale regionale, EOT (Organizatia Nationala a Greciei pentru Turism), ANCE (Reteaua Atena de Experti Colaboratori) si alti parteneri specializati in masuri active pe piata muncii din Romania.