În şedinţa Guvernului din 5 octombrie 2016 a fost aprobată, printr-o Hotărâre, schema “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”. Valoarea totală a schemei este de 18.150.000 lei şi se asigură integral de la bugetul de stat. Beneficiarii acestei măsuri pot fi crescătorii de bovine/bubaline, după cum urmează:

• persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;

• persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;

• persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

În privinţa condiţiilor de eligibilitate, beneficiarii trebuie să deţină:

1.a.minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci / beneficiaridentificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziţionării de juninci din rase de taurine de lapte sau carneminimum 1 cap şi maximum 10 capete bivoliţe pe beneficiar identificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziţionării de juninci din specia bubaline;

2.b.minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona montană, prevăzute în „Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx” pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020, care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase specializate de carne

Totodată, beneficiarii:

1.a.se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

2.b.se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic animalele de reproducţie din rase specializate achiziţionate;

RASELE de taurine de carne şi de lapte care se pot achiziţiona sunt:

a) juninci rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac;

b) juninci rase de lapte: Bălţată cu Negru Românească, Bălţată Românească, Holstein, Red Holstein, Brună, Jersey, Simmental, Montbeliarde;

c) tauri din rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac, Simmental American

d) bubaline: Bivol Românesc

Cererile se depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 11 noiembrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

CALCULUL PENTRU NUMĂRUL MAXIM DE ANIMALE ACHIZIŢIONATE:

• numărul maxim de juninci din rase de taurine sau juninci din specia bubaline pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar;

• achiziţia de tauri de reproducţie se realizează respectând proporţia de un taur la 40 de capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci deţinute de beneficiar;

• numărul maxim de tauri care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 capete vaci/şi sau/viţele şi/sau juninci.

CUANTUMUL sprijinului financiar este de: a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte; b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne, c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline; d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase de carne.