În şedinţa Guvernului din 5 octombrie 2016 a fost aprobată majorarea sumei alocate pentru plata ajutorului de stat pentru motorină în agricultură în 2016, de la 338,819 milioane lei la 647,248 milioane lei. Se asigură astfel resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată agricultură în trimestrele II şi III în 2016, având în vedere că din suma de 338,819 milioane lei alocată iniţial a fost utilizată până în prezent 314,446 milioane lei. Măsura vine în sprijinul agricultorilor prin finanţarea şi în anul 2016 a schemei de susţinere a cheltuielilor producătorilor agricoli, prin diminuarea costurilor de producţie, şi încurajează desfăşurarea în continuare a activităţilor din agricultură. De asemenea, hotărârea aprobată clarifică aspecte legate de gestionarea sumelor, respectiv modalitatea de alimentare a conturilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură   şi virarea sumelor cuvenite către beneficiari. Astfel, potrivit actului normativ, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează conturile centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti cu sumele cuvenite. Sumele cuvenite vor fi virate în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare, de către centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se modifică corespunzător.

Informaţii suplimentare: Începând cu anul 2015, conform HG nr.1174/2014, se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. Valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020 este de 3,334 miliarde lei. Pentru anul 2016, suma iniţială alocată din bugetul Ministerului Agriculturii este de 338,819 milioane lei. Din această sumă, a fost plătită până în prezent suma de 314,446 milioane lei, astfel încât diferenţa de 24,372 milioane lei nu ar fi fost suficientă pentru acordarea subvenţiei la motorina utilizată în trimestrele II şi III în 2016.